Pełne optymizmu i odpowiedzialne, elastyczne i gwarantujące bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom targi SILMO Paris 2020 przygotowują się na powitanie profesjonalistów z branży.

Kiedy wybierano hasło edycji SILMO 2020 - #FUTURISSILMO, nikt z nas nie przypuszczał, iż obecny kryzys sprawi, że nabierze ono jeszcze większego sensu.
Towarzyszenie profesjonalistom z branży optycznej, wspieranie ich działań mających na celu ożywienie i zapewnienie stabilności biznesu jest obecnie kluczowe. W tym kontekście, edycja 2020 ma jeden główny cel: zachęcić profesjonalistów do robienia planów wraz z SILMO Next i SILMO Family, które pomagają optykom lepiej zrozumieć nowe wyzwania i przygotować się na przyszłość.

SILMO Next - przyszłość sektora optycznego to firmy odpowiedzialne technologicznie

Laboratorium idei, przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej, witryna kreatywności i innowacji, nowa edycja SILMO Next będzie podsumowaniem prac zapoczątkowanych 2 lata temu i po-święconych przyszłości branży optycznej, ewolucjom produktów i zmianom w zawodzie opty-ka.

SILMO Next 2020 składa się z 5 przestrzeni, które przenoszą nas w przyszłość firm odpowie-dzialnych technologicznie, kładąc nacisk na podwójną zmianę zachodzącą w naszej branży. Z jednej strony, technologia ma coraz większe znaczenie i jest powszechnie wykorzystywana w działalności optyków i marek, z drugiej strony – liczy się także świadomość odpowiedzialności naszych codziennych działań.

Przestrzeń #1 Społeczna odpowiedzialność biznesu

Niezbędna refleksja nad społeczną odpowiedzialnością biznesu, zapoczątkowana już podczas edycji Silmo 2019 zostanie wzbogacona o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród profesjonali-stów z branży optycznej oraz o ich doświadczenia. Wyniki badań staną się podstawą wspólnej analizy i stworzenia podstawy działania OSP dla całego sektora optycznego.

Przestrzeń # 2 Futurologia
Ekoprojekt, nowe materiały, gospodarka o obiegu zamkniętym, produkty podłączone do inter-netu,… : przestrzeń futurologia podejmie tematykę odpowiedzialności technologicznej biorąc pod uwagę perspektywy oraz innowacje, które będą stopniowo nakreślały przyszłość branży optycznej.

Przestrzeń #3 Trends Forum
Zgodnie ze swoim DNA, Trends Forum zaprezentuje trendy i nowości 2020, zarówno te dotyczące najbliższej przyszłości, jak i bardziej odległej perspektywy. Przestrzeń ta będzie wi-tryną branży optycznej, która zaczęła już wdrażać działania długoterminowe, wykorzystując design na rzecz ochrony środowiska i naszego społeczeństwa.

Przestrzeń #4 SILMO d’Or
W tym roku Nagrody SILMO d’Or docenią kreatywność i innowacje, czyli kluczowe czynniki zapewniające przyszły sukces firmy i całej branży. Wręczenie nagród będzie znakomitą okazją do zaprezentowania dynamizmu i talentów obecnych w tym sektorze.

Przestrzeń # 5 Najlepsi Rzemieślnicy Francji (MOF)
Pełnoprawni twórcy dynamiki innowacji sektora optycznego, Najlepsi Rzemieślnicy Francji pojawią się w przestrzeni SILMO Next. Jako propagatorzy dziedzictwa i unikalnego know-how idealnie nadają się do tego, aby pomóc optykom w znalezieniu klucza do ich przy-szłego rozwoju. Powrót do rzemiosła, do bliskości i do autentyczności jest bardziej niż kiedy-kolwiek wcześniej odpowiedzią na nowe zachowania konsumentów i przyszłe wyzwania.

AGORA, przestrzeń ekspresji, wymiany myśli i doświadczeń umożliwi wszystkim profesjonali-stom z sektora optycznego stworzenie nowych synergii i skonfrontowanie poglądów na temat przyszłości ich zawodu, produktów i dystrybucji. Dzięki temu osoby pracujące w sektorze będą mogły lepiej zrozumieć przyszłość, która połączy technologie i innowacje w służbie ochrony środowiska i osób.

SILMO Family : wsparcie rodzinnej sieci.

Targi SILMO Paris czerpią swoją siłę z długiej historii i unikalnego know-how, ale przede wszystkim z bliskiego kontaktu z profesjonalistami z całego świata. Z biegiem czasu oczywiste stało się przeniesienie modelu targów SILMO do stref geograficznych prezentujących potencjał rozwoju w przemyśle optycznym. Obecnie targi SILMO Istanbul są ważnym spotkaniem bizne-sowym w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, zaś targi Silmo Bangkok sytuują się w centrum strefy ASEAN. Wprowadzając równocześnie nowe formuły spotkań i wymiany do-świadczeń (Specs, Silmo Showroom) w różnych częściach uniwersum optycznego organizatorzy targów SILMO oferują profesjonalistom dodatkowe możliwości kontaktu. Nowe modele wyda-rzeń, bardziej elastyczne, lepiej wpisują się w dzisiejsze niepewne czasy. Z SILMO Family zaw-sze będzie istniało odpowiednie miejsce i czas na to, aby tworzyć optykę jutra!

Éric Lenoir, dyrektor targów SILMO Paris: « Zapewnienie bezpieczeństwa wystawcom, odwie-dzającym i naszym pracownikom jest priorytetem naszych działań. Rozważamy różne scenariu-sze i jesteśmy w 100% gotowi, aby podjąć ewentualne ryzyko. Przede wszystkim, pragniemy zapewnić profesjonalistów z sektora optycznego, że dokładamy wszelkich starań, aby jak co roku, przygotować targi dostarczające innowacji oraz inspiracji dla ich zawodu i biznesu. Po dziewięciu miesiącach bez spotkań branżowych i kontaktów bezpośrednich jeszcze chętniej odnajdziemy się (w sposób bezpieczny), aby celebrować kreatywność, fachowość i profesjona-lizm sektora optycznego. Pełni optymizmu, zaangażowania i solidarności, jesteśmy przekonani, że przyszłość jest na targach SILMO i że SILMO to przyszłość! #FUTURISSILMO ».

Przedstawicielstwo Targów SILMO w Polsce :

MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE
tel. 22 815 64 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www.promosalons.pl