Dr n. med. Anna Maria Ambroziak w swoim felietonie pisze o nieustannej potrzebie edukacji, a ponadto jako współautorka (wraz z Klaudią Polowiec) publikuje artykuł o zaburzeniach powierzchni oka i nowoczesnych metodach terapeutycznych.
Anna Chomicka występuje w tym numerze w dwojakiej roli – jako autorka cyklu o laserowej korekcji wzroku oraz jako rozmówczyni Dominiki Olkowskiej o życiu poza optometrią. Dominika Olkowska kontynuuje swój cykl alfabetu specjalisty (tym razem – litera B) oraz przedstawia Państwu najnowsze ciekawostki branżowe.
Dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk i Agata Ciecierska rozpoczynają, w oparciu o badania własne, cykl kilku tekstów o wpływie nauki zdalnej na narząd wzroku studentów. Bydgoscy autorzy piszą o patologiach rogówki, koncentrując się teraz na badaniu w lampie szczelinowej. Publikujemy również II część artykułu o powikłaniach związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych.
Organizacje branżowe także wniosły ciekawe informacje do tego numeru. Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki piórem Przewodniczącej Justyny Iżykowskiej przypomina o etyce w zawodzie optometrysty, natomiast Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna omawia kolejne aspekty ustawy o wyrobach medycznych (Katarzyna Kroner).
Nie zabrakło też mody okularowej, aby zorientowali się Państwo w ofercie firm, z których część na pewno zobaczycie w Karpaczu.
Postpandemiczna jesień obfituje w rozmaite branżowe spotkania i z wielu z nich relacje znajdą Państwo w tym numerze. Przed nami natomiast jedno z ważniejszych wydarzeń, a mianowicie XIV Kongres KRIO. Dlatego nie mogło zabraknąć programu konferencji, organizowanej przez prof. Ryszarda Naskręckiego pod znamiennym tytułem „Quo vadis, Optica et Optometria?”. Z częścią z Państwa na pewno zobaczymy się w Karpaczu, zapraszamy do odwiedzin.
A tymczasem – miłej lektury!