Piśmiennictwo do artykułu "Brakujący element torycznej układanki" w Optyce 4/2019

włącz .

Piśmiennictwo do artykułu "Brakujący element torycznej układanki" w Optyce 4/2019, strona 56.

1. Young G, Sulley A, Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens fitting.Eye Contact Lens 2011;37(1):20-5.
2. Badanie częstości występowania w Wielkiej Brytanii i dane szacunkowe firmy JJV, 2016.
3. Chu BS, Boon MY, Noh DH. Comparing spectacle and toric contact lens prescribing trendsfor astigmatism. Clin Optom (Auckl) 2018;10:119-27.
4. Morgan, PB, Efron SE, Efron N, Hill EA. Inefficacy of aspheric soft contact lenses for thecorrection of low levels of astigmatism. Optom Vis Sci, 2005;82(9):823-8.
5. Richdale K, Sinnott LT, Skadahl E, Nichols JJ. Frequency of and factors associated withcontact lens dissatisfaction and discontinuation. Cornea, 2007;26:168-74.
6. Cho P, Cheung SW, Charm J. Visual outcome of soflens daily disposable and soflens dailydisposable for astigmatism in subjects with low astigmatism. Clin Exp Optom 2012;95:43-7.
7. Berntsen D et al. The effect of toric versus spherical contact lenses on subjective vision and lens fit complexity in astigmatic patients. Global Specialty Lens Symposium, 2016, paperpresentation.
8. Sulley A, Young G, Lorenz KO, Hunt C. Clinical evaluation of fitting toric soft contact lensesto current non-users. Ophthalmic Physiol Opt 2013;33:94-103.
9. Read SA, Vincent SJ, Collins MJ. The visual and functional impacts of astigmatism and itsclinical management. Ophthalmic Physiol Opt 2014;34(3):267-94.
10. Rosenfield M, Hue JE, Huang RR, Bababekova Y. The effects of induced oblique astigmatismon symptoms and reading performance while viewing a computer screen. Ophthalmic Physiol Opt. 2012; 32(2):142-8.
11. Wills J, Gillett R, Eastwell E, et al. Effect of simulated astigmatic refractive error on reading performance in the young. Optom Vis Sci 2012;89(3):271-6.
12. Cox DJ, Banton T, Record S, et al. Does correcting astigmatism with toric lenses improve driving performance? Optom Vis Sci 2015;92(4):404-11.
13. Cox SM, Berntsen DA, Bickle KM, et al. Efficacy of toric contact lenses in fitting and patientreported outcomes in contact lens wearers. Eye Contact Lens 2018;44(Suppl1):S296-9.
14. Young G, Veys J, Pritchard N, Coleman S. A multi-centre study of lapsed contact lens wearers. Ophthalmic Physiol Opt 2002;22:516-27.
15. Dane firmy Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Dane CLU TNS, USA, 2015 (n=4842). Wskaźnik liczby użytkowników deklarujących porzucenie soczewek kontaktowych wynosił 1,03 dla osób noszących wcześniej soczewki korygujące astygmatyzm i 0,8 dla użytkowników konstrukcji sferycznych.
16. Edrington TB. A literature review: the impact of rotational stabilisation methods on toric soft contact lens performance. Cont Lens Anterior Eye 2011;34(3):104-10.
17. Sulley A, Young G, Hunt C. Factors in the success of new contact lens wearers. Cont Lens Anterior Eye 2017;40(1):15-24.
18. Olivares G. Advances in toric contact lens design. Mivision 2015. Accessed Dec. 17, 2018:
https://www.mivision.com.au/2015/04/advances-in-toric-contact-lens-design/
19. Dane firmy JJV 2017. Odsetek zadowalających dopasowań, orientacji i ustawienia, stabilności rotacyjneje i właściwości optycznych soczewek kontaktowych z rodziny ACUVUE® for ASTIGMATISM.
20. Chamberlain P, Morgan PB, Moody KJ, Maldonado-Codina C. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci 2011;88(4):E534-8.
21. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Cont Lens Anterior Eye 2010;33(1):23-6.
22. Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ, et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84(11):1039-45.
23. Hall L, et al. Effect of head and gaze position on toric soft contact lens performance. British Contact Lens Association, 2014, poster presentation. Lenses evaluated: ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM and Clariti® Toric.
24. Sulley A, Hawke R, Lorenz KO, et al. Resultant vertical prism in toric soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2015;38(4):253-7.
25. Jackson DN, Bedell HE. Vertical heterophoria and susceptibility to visually-induced motion sickness. Strabismus 2012;20(1)17-23.
26. Matthews, K., et al. Exploring variability in soft toric contact lens performance throughout the day. Prezentacja plakatowa na konferencji American Academy of Optometry, listopad 2016 r. Badanie rynkowe oceniające właściwości użytkowe miękkich torycznych soczewek kontaktowych przez cały dzień. USA, n=208, 12% uczestników nosiło toryczne soczewki jednodniowe, a 88% toryczne soczewki planowej wymiany.
27. Matthews K, et al. Exploring variability in soft contact lens performance. Optician
2016;251;6546:32-34.
28. Straker, B, Hamada, W, Sulley, A, Olivares, G. Fitting performance and efficiency with a new silicone hydrogel daily disposable toric contact lens. Global Specialty Lens Symposium, January, 2017, Poster presentation.
29. Dane firmy JJV 2017. Ocena stosowania soczewek miesięcznych do noszenia w trybie dziennym prowadzona przez 30 dni, n=216 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych w USA. *258/258 oczu na pierwszej wizycie, 244/244 oczy po tygodniu badania. Zakres mocy korekcji: od -1,00 D do -4.75 D (włącznie), od -0,75 DC do -1,50 DC (włącznie), osie 180±25 i 90.
30. Dane firmy JJV 2017. Odsetek astygmatyków skorygowanych za pomocą soczewek kontaktowych marki ACUVUE® for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® VITA™ i 1-DAY ACUVUE® MOIST (sferycznych i torycznych). Ocena częstości zapotrzebowania na korekcję astygmatyzmu wśród użytkowników miękkich soczewek kontaktowych.
31. Dane firmy JJV 2012. Dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii w wieku 18-54 lat, niezależna agencja badania rynku, n = 538.
32. Sulley A. i wsp., Wieloośrodkowe badanie użytkowników miękkich konstrukcji torycznych niestosujących korekcji astygmatyzmu. British Contact Lens Association, 2011, prezentacja plakatowa.
33. Dane firmy JJV 2015. Bilateralne badanie naprzemienne z randomizacją i zaślepieniem wyników , obejmujące tydzień stosowania soczewek jednodniowych 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM i 1-DAY ACUVUE® MOIST.

Użyte w tekście znaki towarowe są własnością innych firm.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS i ACUVUE® VITA™ są znaki towarowymi Johnson & Johnson Medical Ltd.
© Johnson & Johnson Medical Ltd. 2019