Okulista

włącz .

Zawody optyczne niebieskie Okulista ozdobnik

Okulista to lekarz ze specjalizacją w dziedzinie okulistyki. Okulista specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu, dopasowuje i aplikuje soczewki kontaktowe. Jedynie okulista może przepisywać leki oraz je aplikować.
Okulista przeprowadza badania wzroku, dzięki którym diagnozuje choroby oka i nerwu wzrokowego, ustalając przebieg leczenia, który następnie nadzoruje.
Do zadań okulistów należy także przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych, takich jak choćby operacje zaćmy czy laserowa korekcja wad wzroku.