Stożek rogówki – etiologia i metody korekcji

włącz .

OPTYKA 2/2018

Stożek rogówki – etiologia i metody korekcji

Autor:

Mgr EWELINA KAMIŃSKA, optometrysta (NO17703)
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr. Bartosza Tomczaka.

Streszczenie

W artykule przedstawiono pojęcie stożka rogówki, epidemiologię, metody diagnozowania oraz jego etiologię. W etiologii zwrócono uwagę na rolę genetyki. Opisano również dostępne metody korekcji w zależności od stopnia jego zaawansowania: metody nieoperacyjne i operacyjne.

Abstract

The paper presents the concept of corneal cone, epidemiology, diagnostic methods and its etiology. The etiology highlighted the role of genetics. The available correction methods depend on its severity: nonoperative and operative methods.