Ocena przestrzegania zaleceń prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych miękkich, cz. I Rola specjalisty podczas doboru i wymiany soczewek

włącz .

OPTYKA 2/2022

Ocena przestrzegania zaleceń prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych miękkich, cz. I

Rola specjalisty podczas doboru i wymiany soczewek

Mgr Weronika Grzonkowska, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk


Cel

Głównym celem badania była analiza przestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych przez osoby noszące soczewki miękkie. Miało ono wykazać, jakich zaleceń najczęściej nie przestrzegają użytkownicy miękkich soczewek kontaktowych oraz czy nieprzestrzeganie jednego z zaleceń jest powiązane z nieprzestrzeganiem innych. W niniejszym opracowaniu omówiony zostanie problem doboru i wymiany soczewek w powiązaniu z rolą specjalisty podczas tych procedur.