Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. I Objawy miejscowe i ogólne po trzech semestrach nauczania on-line

włącz .

OPTYKA 5/2022

Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. I
Objawy miejscowe i ogólne po trzech semestrach nauczania on-line

Mgr Agata Ciecierska, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk

Cel

Celem nadrzędnym niniejszej pracy była ocena wpływu edukacji zdalnej podczas pandemii COVID-19 na wzrok studentów. Badanie miało także określić, w jakim stopniu nauczanie on-line wydłużyło czas pracy przed ekranem urządzeń  cyfrowych oraz czy przyczyniło się do wystąpienia niepokojących objawów miejscowych i ogólnych.