Nowy numer Optyki 5/2017

włącz .

OPTYKA 5 2017 okladkaSzanowni Państwo,

Polska należy do grupy państw, które weszły w fazę bardzo intensywnego starzenia się ludności. Dodatkowo, z uwagi na niskie wskaźniki dzietności, średni wiek ludności w naszym kraju w perspektywie kilkudziesięciu lat będzie należał do najwyższych w Europie. Sytuacja ta stanowi poważne wyzwanie zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym, jak i zdrowotnym, również dla naszej branży.
Dlatego w tym przedkongresowym numerze wiele miejsca poświęcamy tej przypadłości, będącej naturalnym efektem starzenia się organizmu. Autorzy już wspominanego przez nas raportu Instytutu Ochrony Zdrowia „Choroby oczu” zauważyli, że wiedza polskiego społeczeństwa w zakresie chorób oczu jest niewystarczająca, podobnie zresztą jak niewydolny jest system zdrowotny – potrzebne są zmiany, które zwiększą dostępność opieki ambulatoryjnej w okulistyce, profilaktykę oraz wczesne leczenie chorób oczu. Programy edukacyjne oraz popularyzacja regularnych badań wzroku to kolejne wyzwania stojące także przed naszą branżą, która siłą rzeczy stanie się coraz bardziej zaangażowana w opiekę nad widzeniem ludzi starszych.
W tym numerze o charakterystyce prezbiopii, badaniu prezbiopa w gabinecie optometrycznym oraz o sposobach korekcji piszą eksperci – Monika Feltzke, Paulina Figura i Tomasz Tokarzewski, Andrzej Michalski, Sylwia Stolarczyk i inni. 


Zachęcamy do lektury wszystkich artykułów w dziale „Optyka – nauka”. Jeden z nich, napisany w oparciu o pracę dyplomową przez Katarzynę Rojek z PWr, poświęcony jest analizie przyczyn braku adaptacji do soczewek progresywnych. Z kolei Andrzej Michalski ze współautorami analizuje ryzyko urazów w wyniku upadku w aspekcie noszenia korekcji wieloogniskowej. Sylwia Stolarczyk pisze o kierowcy geriatrycznym, zaś Paulina Jakusch i Sylwia Piskulska porozmawiały z seniorami o tym, jak sami postrzegają swoją wadę i dyskomfort z nią związany.
Ponadto Sylwia Kropacz-Sobkowiak publikuje już ostatnią część swojego cyklu na temat lampy szczelinowej, zaś Jacek Pniewski rozwija temat współczynnika załamania światła. W dziale „Optyka – nauka” Izabela K. Garaszczuk oraz D. Robert Iskander opisują nową metodę pomiaru parametru wymiany filmu łzowego za pomocą profilometru fluoresceinowego – była to praca nagrodzona w konkursie CooperVision FORCE 2016 oraz opublikowana w „Contact Lens and Anterior Eye”.
Jak zawsze jesienią wiele dzieje się w naszej branży, więc zapraszamy do zerknięcia w nasze kalendarium oraz zapoznanie się z programem XII Kongresu Optyków KRIO. Znana jest już data kolejnej konferencji „Optometria”, organizowanej przez PSSK i PTOO – odbędzie się ona w dniach 20–22 kwietnia 2018 roku w Ożarowie Mazowieckim k. Warszawy.
A już niebawem – do zobaczenia w Wiśle!

Z zadowoleniem i satysfakcją informujemy, że czasopismo „Optyka” przeszło pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 35.28 pkt. Ocena ICV (Index Copernicus Value) jest sumą punktów z oceny dwóch komponentów: jakości czasopisma naukowego oraz siły oddziaływania czasopisma naukowego.