Piśmiennictwo do tekstu „Wpływ leków na narząd wzroku, cz. I" nr 3/2020, s. 70

włącz .

Piśmiennictwo do tekstu „Wpływ leków na narząd wzroku, cz. I" autorstwa dr Greg Caldwell, mgr Dominika Olkowska i mgr Krzysztof Skalski z nr 3/2020, s. 70

 

1. www.mp.pl/lekarzwojskowy/artykul/1128
2. Retin Cases Brief Rep. 2018 Fall; 12(Suppl 1): S33–S40
3. www.czytelniamedyczna.pl/6048,antybiotyki-fluorochinolonowe-tradycyjne-niepostrzegane-i-nowe-dzialania-niepoz.html. Postępy Nauk Medycznych 8/2017, s. 434–439
4. S.D. Jaanus. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom. Clin. 1992; 2 (4): 73–96
5. S.R. Snavely, G.R. Hodges. The neurotoxicity of antibacterial agents. Ann. Intern. Med. 1984: 101; 92
6. Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 3: 264–271
7. H. Żygulska-Mach. Polekowe zmiany w narządzie wzroku. Kliniczna Farmakologia ROK 28: 428–441
8. T. Goseki, K. Shimizu, H. Ishikawa, H. Nishimoto, S. Uga, N. Nemoto, P.N. Patil. Possible mechanism of intraoperative floppy iris syndrome: a clinicopathological study. Br J Ophthalmol 2008; 92: 1156–1158
9. D.F. Chang, R. Braga-Mele, N. Mamalis, S. Masket, K.M. Miller, L.D. Nichamin, R.B. Packard, M. Packer. ASCRS White Paper: Clinical review of intraoperative floppy-iris syndrome. J Cataract Refract Surg 2008; 34: 2153–2162
10. D.F. Chang, R. Braga-Mele, N. Mamalis, S. Masket, K.M. Miller, L.D. Nichamin, R.B. Packard, M. Packer. Clinical experience with intraoperative floppy-iris syndrome. Results of the 2008 ASCRS member survey. J Cataract Refract Surg 2008; 34: 1201–1209
11. D.F. Chang, J.R. Campbell. Intraoperative floppy iris syndrome associated with tamsulosin. J Cataract Refract Surg 2005; 31:664–673
12. D.Q. Nguyen, R.T. Sebastian, G. Kyle. Intraoperative floppy iris syndrome associated with tamsulosin. J Cataract Refract Surg 2005; 31: 2240
13. K. Amin, K. Fong, S.E. Horgan. Incidence of intra-operative floppy iris syndrome in a U.K. district general hospital and implications for future workload. Surgeon 2008; 6: 207–209
15. N. Shah, M. Tendulkar, R. Brown. Should we anticipate intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) even with very short history of tamsulosin? Eye (Lond) 2009; 23: 740
14. R. Altan-Yaycioglu, S. Gedik, A. Pelit, Y.A. Akova, A. Akman. Clinical factors associated with floppy iris signs: a prospective study from two centers. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2009; 40: 232–238
15. P. Chłosta et al. Zalecenia okulistyczne i urologiczne dotyczące chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, u których może wystąpić konieczność chirurgii wewnątrzgałkowej, np. zaćmy. Przegląd Urologiczny 2011 ;6 (70). www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2175
16. www.mp.pl/artykuly/10134,wybiorcze-inhibitory-cox-2-wskazania-do-stosowania-w-praktyce-klinicznej
17. www.mp.pl/pacjent/leki/lek/50950,Celebrex-kapsulki
18. www.medonet.pl/leki-od-a-do-z,plaquenil---wlasciwosci--zastosowanie--przeciwwskazania,artykul,1727183.html
19. M.F. Marmor, U. Kellner, T.Y. Lai et al. American Academy of Ophtalmology. Recommendations on screening for chloroquine and hydroxy-chloroquine retinopathy (2016 Revision). Ophthalmology 2016; 123: 1386–1394
20. R. Tehrani, R.A. Ostrowski, R. Hariman et al. Ocular toxicity of hydroxychloroquine. Semin Ophthalmol 2009; 23 (3): 201–209
21. M.F. Marmor, U. Kellner, T.Y. Lai et al. American Academy of Ophthalmology. Revised recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy. Ophthalmology 2011; 118 (2): 415–422
22. www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/leki-przeciwzakrzepowe-antykoagulanty-wskazania-przeciwwskazania-rodzaje-aa-EJuh-X4kf-zom4.html
23. I. Skrzypiec, J. Wierzbowska. Retinopatia wywołana chlorochiną lub hydroksychlorochiną – praca poglądowa. Lekarz Wojskowy 2019; 97(1). www.mp.pl/lekarzwojskowy/artykul/1128
24. https://sum.edu.pl/images/download/doktoraty/J.Wrobel_streszczenie.pdf
25. www.termedia.pl/Ocular-complications-of-tamoxifen-case-report-and-literature-review,3,300,1,1.html
26. M.I. Kaiser-Kupfer, M.E. Lippman. Tamoxifen retinopathy. Cancer Treat Rep 1978; 62: 315–320
27. M. Kupczewska-Dobecka, S. Czerczak. Fluorouracyl i doksorubicyna – kardiotoksyczne cytostatyki w miejscu pracy. Med Pr 2020;71(3): 363–373
28. www.mp.pl/pacjent/leki/lek/43011,Sabril-tabletki-powlekane
29. www.doz.pl/leki/p1458-Metindol_Retard
30. https://pulsmedycyny.pl/hydroksychlorochina-w-leczeniu-covid-19-987518
31. www.okulistyka.com.pl/_okulistyka/index.php?strona=artykul&wydanie=71&artykul=340
32. www.termedia.pl/Ocular-complications-of-tamoxifen-case-report-and-literature-review,3,300,1,1.html
33. L.L. Brunton, J.S. Lazo, K.L. Parker. Farmakologia Goodmana i Gilmana. Red. naukowa wydania polskiego: W. Buczko, T.F. Krzemiński, S.J. Czuczwar
34. B.G. Katzung, S.B. Masters, A.J. Trevor. Farmakologia ogólna i kliniczna. Red. wyd. pol. W. Buczko