Aktualności

Nowy numer Optyki 5/2018

Szanowni Państwo,

Ten numer OPTYKI dotrze do Państwa parę tygodni przed targami optycznymi w Poznaniu. Warto zatem zapoznać się z licznymi w tym numerze zaproszeniami i nowymi produktami wystawców, aby zaplanować sobie wizytę na targach i odwiedzić współpracujące firmy.
A u nas tematyka – tak jak kolekcje korekcyjne i przeciwsłoneczne na najbliższy sezon – bardzo zróżnicowana. Rozpoczynamy od mody okularowej, a tam o kolorach na jesień pisze Magda Jagnicka, zaś nasza stała współpracowniczka Patrycja Grzybowska zaczyna cykl o atrakcyjności twarzy. Dalej w podróż w praktykę sprzedaży zaprasza nieustająco Tomasz Krawczyk, a zespół z UMK w Toruniu podsumowuje kilka dotychczasowych artykułów powstałych w oparciu o badania ankietowe konsumentów.

Nowy numer Optyki 4/2018

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie już w tym prawie powakacyjnym numerze sporo miejsca poświęcamy widzeniu dzieci. Blok dziecięcy rozpoczyna tekst Patrycji Grzybowskiej o dopasowywaniu okularów dzieciom – nawiązaliśmy współpracę z Panią Patrycją, która jest stylistką opraw okularowych i autorką bloga www.stylistkaoprawokularowych.pl. Ponadto, przy pomocy znakomitych autorów, przyjrzeliśmy się epidemii krótkowzroczności – mechanizmom powstawania i rozwoju myopii (dr Wojciech Kida) oraz metodom jej kontroli, opisanym w piśmiennictwie (dr n. med. Andrzej Michalski, lek. Magdalena Maleszka-Kurpiel, lek. Małgorzata Rogaczewska, dr hab. n. med. Marcin Stopa). Grzegorz Lewicki pisze natomiast o zaburzeniach akomodacji.

Regulamin Serwisu ogłoszeniowego

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i operatorem Portalu „Ogłoszeń drobnych” na stronach www.gazeta-optyka.pl jest firma: M2 Media s.c..
Al. Waszyngtona 20/21, 03-910 Warszawa,
NIP 113-265-39-75, REGON 140864835
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwana dalej operatorem

2. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do „Ogłoszeń Drobnych” na stronie www.gazeta-optyka.pl, zwanych dalej serwisem ogłoszeniowym.

3. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta, a działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Operator nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze, jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu ogłoszeniowego. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.

5. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszeniowego ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

6. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu ogłoszeniowego.

7. Operator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu ogłoszeniowego. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Operator nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

8. Serwis ogłoszeniowy może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

9. Operator w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w czasopiśmie OPTYKA.


Warunki dodawania ogłoszeń

1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu ogłoszeniowego do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.

2. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które łamią regulamin serwisu ogłoszeniowego, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny, w tej samej formie wielokrotnie, sprzecznych z charakterem serwisu ogłoszeniowego.

3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

 

Polityka Prywatności

1. Wysłania ogłoszenia przez formularz „Serwisu ogłoszeniowego” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamieszczenia ogłoszenia.

3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4. Administratorem danych jest M2 Media s.c. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia, zgodnie z jego zakresem (Polityka Prywatności).

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest:
  M2 Media s.c.
  z siedzibą: Al. Waszyngtona 20/21, 03-910 Warszawa
  NIP 113-265-39-75
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  (dalej: Administrator).
 2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym: dla wykonania umowy, umowy sprzedaży produktów, w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach informowania drogą elektroniczną o zakończeniu umowy i możliwości jej przedłużenia.
 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi – w drodze umowy zawartej na piśmie – przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 8. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
 10. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach.
 13. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia.
 15. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 16. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego.
 17. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy.
 18. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.
 19. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.
 20. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie oraz targetowaniu reklam.
 21. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).
 22. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek).
 23. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu.
 24. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Dane osobowe”

Nowy numer Optyki 3/2018

Szanowni Państwo,

Ten przedwakacyjny numer jest bardzo zróżnicowany, więc jesteśmy pewni, że każdy z Czytelników znajdzie tu coś dla siebie. Polecamy dział marketingowy, w którym Olaf Tabaczyński podsumowuje swój cykl na temat stylizacji opraw okularowych, Tomasz Krawczyk objaśnia, na czym powinna polegać rola sprzedawcy, zaś przedstawiciele Koła Naukowego Progres z UMK kontynuują serię artykułów opartych na ankiecie analizującej postawę i wybór klientów salonów optycznych. Publikujemy dodatkowo wywiad prof. SGH Rafała Mrówki z Karoliną i Rafałem Kryutami, którzy jakiś czas temu ukończyli szkolenie „Manager’s Excellence” i teraz podzielili się swoim doświadczeniem i osiągnięciami po ukończeniu programu.

Polityka Cookies

Informacji odczytanych za pomocą plików cookies i Google Analytics używamy w celach statystycznych.
Przez dalsze aktywne korzystanie z serwisu gazeta-optyka.pl bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies i podobnych technologii przez M2 Media s.c. oraz partnerów firmy zgodnie z polityką prywatności w celach statystycznych.
Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej informacji o naszej polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Nowy numer Optyki 2/2018

Szanowni Państwo,

W tym numerze rządzą dwa główne tematy – tradycyjnie już sport oraz – to nowość – luksus. Ten drugi temat pojawił się dzięki raportowi firmy KPMG na temat rynku dóbr luksusowych w Polsce, który według zapowiedzi ma się dobrze, a z roku na rok wręcz coraz lepiej. Nasza branża też ma udział w „dobrach luksusowych”, więc warto trzymać rękę na pulsie zmian dobrobytu polskiego społeczeństwa.
W segmencie optycznych produktów sportowych i ochronnych także sporo się dzieje, a patrząc na licznych biegaczy i rowerzystów w miastach możemy śmiało przewidzieć, że prędzej czy później zjawią się oni w progach salonu optycznego. Jak zaznacza w swoim artykule Tomasz Krawczyk, kluczem do sukcesu jest porządny wywiad z klientem/pacjentem, który pozwoli na polecenie mu zindywidualizowanych produktów optycznych, skrojonych pod jego potrzeby i styl życia.