Komunikaty PR

Prosta informacja prasowa do „Aktualności”
to krótkie komunikaty – notki prasowe o charakterze informacyjnym, których zadaniem jest powiadomienie odbiorców o jakimś wydarzeniu, usłudze, produkcie.

W dziale „Aktualności” bezpłatnie zamieszczamy proste informacje prasowe, które dotyczą aktualnych tematów, takich jak: newsy o produktach, usługach, nowych kolekcjach, planowanych imprezach i wydarzeniach, kampaniach, szkoleniach, osiągnięciach, strategiach, itp.

Prosimy o przesyłanie krótkich informacji PR w pliku tekstowym z osobną grafiką:

    • tekst do 1000 znaków ze spacjami (w pliku tekstowym),
    • maksymalnie 2 ilustracje jako osobny plik graficzny (zdjęcie, logo, ilustracja),
    • grafika jako plik PDF, JPG, TIFF lub EPS w rozdzielczości 300 ppi o podstawie minimum 6 cm.
    • informacje PR należy przesłać do redaktor naczelnej Magdaleny Lis na adres: mlis@gazeta-optyka.pl


Informacji prasowych redakcja nie odsyła do akceptacji / autoryzacji.

Jeśli jest taka potrzeba, redakcja informacje przeredagowuje, dostosowując je do gazety (dostępnego miejsca) i odbiorcy. Podlegają one także korekcie redakcyjnej, tak aby nie było błędów ortograficznych i stylistycznych.

 Krótkie informacje prasowe nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83), artykuł 4 ustęp 4.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.