Specyfikacja

Specyfikacja techniczna 

  1. Specyfikacja techniczna przyjmowanych materiałów reklamowych do druku:
   • kolorystyka CMYK (wszystkich elementów),
   • rozdzielczość 300 ppi,
   • pliki w formacie: PDF (rozdzielczość do druku 300 ppi, wielkość maksymalna pliku: 25 MB), każdy element reklamy (logo, rysunek czy zdjęcie) w PDF musi mieć rozdzielczość minimum 300 ppi,
   • fonty zamienione na krzywe,
   • teksty czarne muszą być w jednym kolorze 100% black,
   • zrastrowanie złożonych wypełnień wektorowych,
   • pliki zamknięte, bez warstw,
   • maksymalne nafarbienie (TAC lub TIL) nie może przekraczać 330%,
   • warstwy uszlachetnień (UV, hot stamping, itp.) muszą być umieszczone na oddzielnej stronie w pliku pdf jako 100% black.

* w reklamach (1/1 strony oraz okładki: II III, IV) całostronicowych, format netto 230 x 300 mm, muszą być uwzględnione spady z każdej strony co najmniej po 5 mm, czyli rozmiar reklamy brutto to 240 x 310 mm,

* reklamy całostronicowe muszą mieć znaczniki drukarskie, pasery oraz linie cięcia, które mają znajdować się poza obszarem spadu (mogą dotykać spadów, ale nie mogą na nie wchodzić),

* istotne elementy graficzne (np. loga, teksty) muszą być odsunięte od linii cięcia od strony grzbietu o minimum 18 mm i o minimum 15 mm od linii cięcia przy krawędzi strony.

3. Materiały przyjmujemy:

   • pliki reklamowe na adres monika@gazeta-optyka.pl
   • proofy na adres: Redakcja OPTYKA ul. Walecznych 36 lok. 1, 03-916 Warszawa

4. W razie niedostarczenia wydruku próbnego (proof, matchprint, chromalin), Wydawca oraz Drukarnia nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność kolorów.

5. Na pytania techniczne odpowie Tomasz Kaczyński mailowo: tomekk@gazeta-optyka.pl lub telefonicznie 600 688 437.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.