Algorytmy postępowania z pacjentem krótkowzrocznym – interpretacja danych diagnostyczno-terapeutycznych wraz z analizą prospektywną

OPTYKA 4/2022

Algorytmy postępowania z pacjentem krótkowzrocznym – interpretacja danych diagnostyczno-terapeutycznych wraz z analizą prospektywną 

Mgr Magdalena Jędrych, dr n. med. Anna Maria Ambroziak

Streszczenie

Praca badawcza poświęcona świadomości osób miopijnych w dziedzinie krótkowzroczności oraz analizie roli specjalistów w budowaniu wiedzy pacjentów. Przedstawiono w niej epidemiologię oraz czynniki ryzyka rozwoju i progresji miopii, ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych przez pandemię COVID-19. Przybliżono schemat postępowania, zaproponowany przez The International Myopia Institute (IMI), który obejmuje regularne wizyty optometryczne i okulistyczne, a także szereg badań diagnostycznych. W ramach pracy dokonano analizy świadomości pacjentów krótkowzrocznych na temat miopii. W tym celu przeprowadzono ankietę, zawierającą pytania dotyczące częstości konsultacji optometrycznych i okulistycznych, znajomości różnych metod korekcji wady wzroku oraz świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.