Badanie świadomości użytkowników soczewek kontaktowych w społeczności internetowej

OPTYKA 2/2019

Badanie świadomości użytkowników soczewek kontaktowych w społeczności internetowej

Autorzy:

MATEUSZ GRZESIK
Student IV roku studiów I stopnia na kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Członek EAOO, PTOO, PSSK
Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Europejskich Studiów Optometrii i Optyki Okularowej UW Retina

AGNIESZKA MACIEJEWSKA
Studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Optometria na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Badanie miało na celu określenie poziomu edukacji pacjentów noszących soczewki kontaktowe, znajomości zasad pielęgnacji oraz wiedzy na temat noszenia, doboru i bezpieczeństwa miękkich soczewek kontaktowych. Ocenie podlegała również obsługa pacjenta przy doborze miękkich soczewek kontaktowych.

Abstract

The aim of this research was to investigate education level of the contact lens patients. The knowledge about the soft contact lenses care, wear, fitting and safety was checked. Level of patient service during fitting of the soft contact lenses was also evaluated.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.