Czy dieta może zmieniać jakość widzenia? Wpływ spożywanych produktów na parametry wzrokowe, cz. II

OPTYKA 2/2024

 Czy dieta może zmieniać jakość widzenia? Wpływ spożywanych produktów na parametry wzrokowe, cz. II

Mgr inż. Jessika Liguz, dr inż. Agnieszka Jóźwik, Anna Boguta
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Optyki i Fotoniki

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację tematu opisanego w poprzednim numerze OPTYKI. W tej części omówiono, jak na ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) wpływa kofeina. Badania wykazały, że jej spożycie może prowadzić do krótkotrwałego wzrostu IOP, co może mieć znaczenie szczególnie dla osób z ryzykiem chorób oczu, takich jak jaskra. Ponadto, artykuł podkreśla istotność zbilansowanej diety w utrzymaniu zdrowia wzroku.
Wcześniej zauważono, że witaminy D i C wpływają pozytywnie na rozwój gałki ocznej, a witamina A poprawia jakość widzenia w różnych warunkach oświetleniowych oraz wpływa na kondycję spojówki. Kwasy tłuszczowe omega-3 regulują produkcję łez, co przyczynia się do nawilżenia oka, podczas gdy omega-6 wpływają na odporność organizmu. Jest to kluczowe dla procesów widzenia i zapobiegania chorobom oczu, takim jak zaćma. Ponadto, luteina i zeaksantyna zmniejszają obrzęk dołka i poprawiają ostrość wzroku. Wskazuje się także na negatywny wpływ nadmiernego spożycia tłuszczów nasyconych i cholesterolu na progresję krótkowzroczności. Wnioski te podkreślają znaczenie zdrowego stylu życia i odpowiedniej diety dla utrzymania dobrego stanu zdrowia oczu.

Summary

The impact of caffeine on intraocular pressure (IOP) is discussed in this part. Previous studies have shown that caffeine consumption can lead to a short-term increase in intraocular pressure, which may be particularly important as risk factor for eye diseases such as glaucoma. Additionally, the article emphasizes the importance of following a balanced diet in maintaining eye health. It was previously noted that vitamins D and C have a positive effect on the development of the eyeball, while vitamin A improves the vision quality in various lighting conditions and affects the condition of the conjunctiva. Omega-3 fatty acids regulate the tear production, contributing to the hydration of the eye, while omega-6 affects the body’s immunity Itis crucial for vision processes and the prevention of eye diseases such as cataracts. Moreover, it was noticed that lutein and zeaxanthin reduce macular edema and improve visual acuity. The article also highlights the negative impact of excessive consumption of saturated fats and cholesterol on the progression of myopia. These conclusions underscore the importance of a healthy lifestyle and proper diet in maintaining good eye health.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.