Czy zastosowanie korekcji okularami wieloogniskowymi zwiększa ryzyko wystąpienia urazów w wyniku upadku?

OPTYKA 5/2017

Czy zastosowanie korekcji okularami wieloogniskowymi zwiększa ryzyko wystąpienia urazów w wyniku upadku?

Autorzy:

Lek. MAŁGORZATA ROGACZEWSKA, dr n. med. ANDRZEJ MICHALSKI, dr hab. n. med. MARCIN STOPA Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Jedną ze zmian następujących w organizmie człowieka wraz z jego starzeniem się jest zmniejszanie się amplitudy akomodacji utrudniające obserwację położonych blisko przedmiotów. Konieczne staje się zastosowanie u prezbiopów korekcji uwzględniającej dodatek do bliży – często są to okulary z soczewkami dwuogniskowymi lub progresywnymi. Osoby w wieku podeszłym ulegają też znamiennie częściej urazom w wyniku upadków. Podjęto zatem próbę rozważenia, czy określony rodzaj korekcji okularowej zastosowanej u osoby starszej może zmodyfikować ryzyko wystąpienia u niej upadku, a tym samym obrażeń. Choć okulary wieloogniskowe poprawiają komfort funkcjonowania we współczesnym świecie, to jednak zastosowanie korekcji jednoogniskowej zmniejsza ryzyko upadku podczas poruszania się po przestrzeni miejskiej. W przypadku korekcji dwuogniskowej – ryzyko to będzie największe. Należy zatem indywidualnie rozważyć wybór odpowiedniej korekcji okularowej dla danej osoby.

Abstract

The aging process in humans concerns i.a. changes in a crystalline lens, namely its amplitude of accommodation decreases. Thus, presbyopic patients have difficulties when focusing on close objects and they need to wear glasses for near vision activities. They often use bifocal and multifocal lenses. Fall-related injuries appear also more frequently among elderly people. It was considered, if wearing particular kind of lenses may influence fall and injury risk in older adults. Although the multifocal glasses improve living comfort in a modern world, single lens glasses reduce the risk of falls when walking outside, whereas bifocal lenses – amplify it. Therefore, every patient should be individually evaluated for the most appropriate glasses.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.