Efektywność działania kropli nawilżających w łagodzeniu objawów dyskomfortu u użytkowników soczewek kontaktowych

OPTYKA 6/2016

Rola topografii rogówki w kalkulacji mocy soczewki wszczepialnej

Autorzy:

Mgr Katarzyna Sujak, mgr Daria Rajchel, prof. dr hab. Andrzej Szyczewski
optometrysta

Streszczenie

Objawy suchości, pieczenia lub podrażnienia to jedne z nierzadko zgłaszanych dolegliwości wśród użytkowników soczewek kontaktowych, które mogą być przyczyną porzucenia soczewek. Krople nawilżające są doraźnym i jednym z najczęściej wybieranych sposobów na zniwelowanie dyskomfortu. Badania dotyczące użytkowania kropli nawilżających zwykle dotyczą pacjentów z suchym okiem, jednak nie ma danych na temat oceny skuteczności ich stosowania przez użytkowników soczewek, mimo że są oni grupą szczególnie podatną na objawy typowe dla suchego oka. W celu określenia efektywności kropli nawilżających, przeprowadzono ankietę wśród doświadczonych użytkowników noszących miękkie soczewki kontaktowe i stosujących regularnie krople nawilżające typu sztuczne łzy.

Abstract

The symptoms of dryness, burning or irritation are frequently reported complaints among users of contact lenses, which may cause contact lens dropout. Rewetting eye drops are one of the most popular ways to overcome the discomfort. Usually researches focus on the patients with dry eye, but there is no data on the efficacy of artificial tears in contact lens wearers, even though they are particularly susceptible group to the symptoms of dry eye. In order to determine the effectiveness of rewetting eye drops, there had been conducted a survey among experienced users who wear soft contact lenses and apply regularly rewetting eye drops.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.