Eksploracja danych optometrycznych w środowisku R, cz. II

OPTYKA 5/2023

 Eksploracja danych optometrycznych w środowisku R, cz. II

Dr n. fiz. Robert Szuba, mgr Ewa Liberacka

Wstęp

Opieka zdrowotna w większości krajów rozwija się w bardzo szybkim tempie. Skutkiem tego dynamicznego rozwoju jest generowanie ogromnej ilości danych. Pochodzą one m.in. z dokumentacji medycznych prowadzonych od urodzenia, zawierających często szczegółowe wyniki badań, opis chorób oraz historię stosowanych leków, raportów administracyjnych oraz wyników analiz porównawczych. Natomiast samo gromadzenie danych nie wykorzystuje w pełni potencjału wiedzy ukrytej w takich zbiorach.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.