Nowoczesne metody obrazowania soczewki oka ludzkiego

OPTYKA 6/2023

 Nowoczesne metody obrazowania soczewki oka ludzkiego

Magdalena Gwozdek1,2,3, dr n. med. Anna Maria Ambroziak2,3

1Studentka studiów magisterskich na kierunku optometria, absolwentka Europejskich Studiów Optyki Okularowej i Optometrii
2Centrum Okulistyczne Świat Oka
3Zakład Optyki Informacyjnej, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wstęp

Nowoczesne metody obrazowania soczewki oka ludzkiego i struktur z nią powiązanych dają możliwość kontroli wszelkich zmian w niej zachodzących i pozwalają na szybkie wykrycie nieprawidłowości. Coraz to nowsze i bardziej innowacyjne urządzenia o zaawansowanej technologii umożliwiają diagnostykę, kontrolę progresji oraz skuteczne leczenie chorób, które niekiedy uniemożliwiają prawidłowe widzenie i codzienne funkcjonowanie pacjentów. Znajomość i sprawne posługiwanie się różnorodnymi metodami przez specjalistów ochrony wzroku jest kluczowe w poprawianiu jakości świadczonej opieki.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.