Ocena przestrzegania zaleceń prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych miękkich, cz. III Pielęgnacja pojemnika do przechowywania soczewek

OPTYKA 4/2022

Ocena przestrzegania zaleceń prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych miękkich, cz. III

Pielęgnacja pojemnika do przechowywania soczewek

Mgr Weronika Grzonkowska, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk

Cel

Głównym celem badania była analiza przestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych przez osoby noszące soczewki miękkie. Celem nadrzędnym była ocena pielęgnacji pojemnika do przechowywania soczewek.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.