Ocena widzenia przestrzennego w różnych grupach wiekowych, cz. I

OPTYKA 3/2023

Ocena widzenia przestrzennego w różnych grupach wiekowych, cz. I

Mgr Martyna Kępińska1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2
1Salon Vision Express Galeria Warmińska w Olsztynie
2Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp

Świat, który postrzegamy, nie jest płaski, widzimy go trójwymiarowo. Ta umiejętność szacowania odległości, postrzegania głębi i kształtów jest możliwa dzięki widzeniu przestrzennemu, które rozwinął nasz układ wzrokowy. Widzenie przestrzenne w znaczący sposób wzbogaca jakość widzenia. Podczas wielu czynności dnia codziennego konieczna jest ocena odległości oraz głębi. Dodatkowo pełna sprawność wzroku w zakresie widzenia przestrzennego jest niezwykle ważna podczas kwalifikacji do wielu zawodów. W pełni rozwinięte widzenie obuoczne nie tylko usprawnia odbiór głębi i odległości, ale też poprawia ostrość wzroku, zwiększa wrażliwość na kontrast oraz poszerza pole widzenia [1−3].

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.