Ocena wiedzy klientów salonu optycznego na temat okularów gotowych

OPTYKA 3/2021

Ocena wiedzy klientów salonu optycznego na temat okularów gotowych

Autorki:

Mgr Daria Bąk1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2
1 Studenckie Koło Naukowe Progres przy Klinice Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 Katedra Chorób Oczu Klinika Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cel

Przedmiotem przeprowadzonego badania było sprawdzenie wiedzy klientów salonu optycznego na temat okularów gotowych. Oceniano wiadomości w zakresie ich docelowego przeznaczenia, możliwości korekcji wady wzroku, dedykowanej grupy odbiorców oraz możliwych skutków ubocznych ich nieprawidłowego użytkowania.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.