Porównanie korekcji sferocylindrycznej dobranej w podmiotowym pomiarze refrakcji oka i korekcji obliczonej na podstawie pomiarów aberrometrycznych uwzględniających aberracje oka wyższych rzędów

OPTYKA 2/2015

Porównanie korekcji sferocylindrycznej dobranej w podmiotowym pomiarze refrakcji oka i korekcji obliczonej na podstawie pomiarów aberrometrycznych uwzględniających aberracje oka wyższych rzędów

Autorzy:
Mgr MAŁGORZATA PATRZYKONT, dr hab. MAREK KOWALCZYK-HERNÁNDEZ, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wstęp

Zgodnie z zasadami optyki geometrycznej, obraz przedmiotu punktowego powstający na siatkówce oka miarowego i nieobarczonego żadnymi aberracjami powinien być punktem. Opisem lepiej oddającym fizyczne aspekty procesu formowania obrazu przez układ optyczny jest optyka falowa. Fala świetlna wyemitowana np. przez świecący przedmiot punktowy ulega dyfrakcji na brzegu źrenicy, tworząc ostatecznie na siatkówce oka miarowego tzw. plamkę dyfrakcyjną, a nie ognisko punktowe. Za to, że obraz punktu nie jest punktem, odpowiadają nie tylko efekty dyfrakcyjne, lecz również aberracje układu optycznego oka. Do opisu aberracji możemy stosować zarówno optykę geometryczną (mówimy wówczas o aberracji promieni), jak i optykę falową (mówimy wówczas o aberracjach falowych).

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.