Porównanie systemów stabilizacyjnych stosowanych w miękkich torycznych soczewkach kontaktowych

OPTYKA 5/2016

Porównanie systemów stabilizacyjnych stosowanych w miękkich torycznych soczewkach kontaktowych

Autorzy:

Mgr Jakub Fic, dr n. med. Andrzej Styszyński, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Celem badań było sprawdzenie, który system stabilizacyjny zastosowany w miękkich torycznych soczewkach kontaktowych jest najbardziej efektywny. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, odpowiadających gabinetowi kontaktologicznemu na grupie 24 osób w wieku od 19 do 28 lat.
Badaniom poddano 11 miękkich torycznych soczewek kontaktowych dostępnych na polskim rynku: Biofinity Toric (CooperVision), Proclear Toric (CooperVision), PureVision 2 HD for Astigmatism (Bausch + Lomb), Soflens Toric (Bausch + Lomb), Air Optix for Astigmatism (Alcon), Dailies Aqua Comfort Plus Toric (Alcon), Soflens Dailies Toric (Bausch + Lomb), Avaira Toric (CooperVision), Biomedics 1 day Extra Toric (CooperVision), Acuvue Moist for Astigmatism (Johnson & Johnson), Acuvue Moist for Astigmatism (Johnson & Johnson). Mierzono położenie początkowe soczewki kontaktowej oraz czas jej powrotu do wyjściowego położenia po rotacji dolno-doskroniowej o 45°.

Abstract

The aim of this thesis was to compare and to check which stability system used in soft toric contact lenses is the most effective. The study was conducted in laboratory conditions (corresponding to the office where applied to contact lenses) on a group of 24 people ranging in age from 19 to 28 years.
The study covered 11 soft toric contact lenses available on Polish market: Biofinity Toric (CooperVision), Proclear Toric (CooperVision), PureVision 2 HD for Astigmatism (Bausch + Lomb), Soflens Toric (Bausch + Lomb), Air Optix for Astigmatism (Alcon), Dailies Aqua Comfort Plus Toric (Alcon), Soflens Dailies Toric (Bausch + Lomb), Avaira Toric (CooperVision), Biomedics 1 day Extra Toric (CooperVision), Acuvue Moist for Astigmatism (Johnson & Johnson), Acuvue Moist for Astigmatism (Johnson & Johnson). Each participant received the set of lenses. The measurement tested lens initial position as well as return to its place after 45° low-temporal rotation.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.