Promieniowanie słoneczne – nasz sprzymierzeniec czy wróg? Cz. II Ocena wiedzy studentów na temat promieniowania ultrafioletowego

OPTYKA 5/2021

Promieniowanie słoneczne – nasz sprzymierzeniec czy wróg? Cz. II Ocena wiedzy studentów na temat promieniowania ultrafioletowego

Mgr Edyta Miliszewska1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2
1Salon Optyczny Medi-Optic w Koninie
2Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dane w niniejszym artykule pochodzą z badania, które przeprowadzono na potrzeby pracy magisterskiej.

Cel

Głównym celem przeprowadzonego badania było określenie poziomu wiedzy studentów na temat promieniowania ultrafioletowego. Badanie miało wykazać, czy studenci znają podstawowe pojęcia dotyczące UV, czy są świadomi szkodliwego wpływu tego promieniowania na narząd wzroku oraz czy stosują odpowiednie środki ochronne.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.