Promieniowanie słoneczne – nasz sprzymierzeniec czy wróg? Ocena poziomu wiedzy użytkowników okularów korekcyjnych na temat soczewek fotochromowych

OPTYKA 6/2021

 Promieniowanie słoneczne – nasz sprzymierzeniec czy wróg? Ocena poziomu wiedzy użytkowników okularów korekcyjnych na temat soczewek fotochromowych

Aleksandra Gorczyca 1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2

1Katedra Badania Narządów Zmysłów, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane w niniejszym artykule pochodzą z badania, które przeprowadzono na potrzeby pracy magisterskiej.

Cel

Głównym celem badania było określenie poziomu wiedzy użytkowników okularów korekcyjnych na temat soczewek fotochromowych oraz wpływu promieniowania UV na narząd wzroku.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.