Przyzwyczajenia aplikacyjne specjalistów związane z doborem miękkich soczewek kontaktowych

OPTYKA 3/2024

Przyzwyczajenia aplikacyjne specjalistów związane z doborem miękkich soczewek kontaktowych

Mgr Łukasz Wroniewski1, mgr Tomasz Suliński2,3, dr hab. Jacek Pniewski, prof. UW3

1Absolwent studiów magisterskich na kierunku optometria; Wydział Fizyki UW, optometrysta (NO21413) w Vision Express i Super-Pharm Optic
2Optometrysta, Senior Professional Education & Development Manager Alcon Polska, UW, FBCLA, IACLE, PSSK
3Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie

Przedmiotem badania było zbadanie praktyk zamawiania próbnych soczewek kontaktowych przez specjalistów (n = 133) oraz ocena częstotliwości, z jaką nadmiarowe soczewki pozostają niewykorzystane. Wyniki wskazują, że faktycznie używana liczba par soczewek przez pacjentów w procesie doboru jest mniejsza niż liczba par zamówionych przez specjalistów. Stwierdzono nadmierne zamawianie soczewek próbnych w następujących ilościach: dla sferycznych jednodniowych średnio 0,39 ± 0,96, dla planowej wymiany 0,28 ± 0,84, dla torycznych jednodniowych 0,42 ± 1,14, dla planowej wymiany 0,31 ± 0,92, dla multifokalnych jednodniowych 0,16 ± 0,55 i dla planowej wymiany 0,12 ± 0,39. Przyjęto, że jedna para to dwa opakowania soczewek pięciosztukowych w przypadku jednorazowych lub dwa opakowania soczewek jednosztukowych dla soczewek z planowaną wymianą. Szacuje się, że w skali roku w Polsce może to prowadzić do produkcji około 2 738 881 nadmiarowych soczewek kontaktowych, co uwydatnia znaczenie efektywniejszego zarządzania zamówieniami w celu ograniczenia wpływu na środowisko i uniknięcia niepotrzebnego marnotrawstwa zasobów.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.