Stożek rogówki – etiologia i metody korekcji

OPTYKA 2/2018

Stożek rogówki – etiologia i metody korekcji

Autor:

Mgr EWELINA KAMIŃSKA, optometrysta (NO17703)
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr. Bartosza Tomczaka.

Streszczenie

W artykule przedstawiono pojęcie stożka rogówki, epidemiologię, metody diagnozowania oraz jego etiologię. W etiologii zwrócono uwagę na rolę genetyki. Opisano również dostępne metody korekcji w zależności od stopnia jego zaawansowania: metody nieoperacyjne i operacyjne.

Abstract

The paper presents the concept of corneal cone, epidemiology, diagnostic methods and its etiology. The etiology highlighted the role of genetics. The available correction methods depend on its severity: nonoperative and operative methods.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.