Sztuczna inteligencja – pomoc w wykryciu retinopatii cukrzycowej?

OPTYKA 6/2021

 Sztuczna inteligencja – pomoc w wykryciu retinopatii cukrzycowej?

Mgr Ewa Kaczmarek
Optometrysta (NO21104)
 Opracowanie na podstawie pracy magisterskiej autorstwa Ewy Kaczmarek pt. „Ocena efektywności działania fundus kamery i algorytmu sztucznej inteligencji Remidio NM FOP 10 w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej w populacji kaukaskiej” na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor dr hab. Wojciech Warchoł.

Wstęp

Cukrzyca jest chorobą ogólnoustrojową, prowadzi do zmian w ukrwieniu i odżywianiu tkanek. Jej częstym okulistycznym powikłaniem jest retinopatia cukrzycowa (ang. diabetic retinopathy, DR). Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne podało, że retinopatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną ślepoty u osób w wieku produkcyjnym na świecie. W trakcie jej trwania dochodzi do uszkodzenia i powstania patologicznych naczyń krwionośnych siatkówki. Retinopatię cukrzycową dzielimy na trzy stadia: nieproliferacyjną, przedproliferacyjną i proliferacyjną. Początkowo DR, mimo zmian na dnie oka, nie daje objawów. Jeśli leczenie zostanie wdrożone, gdy zmiany będą zaawansowane, może być ono mało skuteczne, dlatego tak ważna jest szybka i prawidłowa diagnostyka DR.

Złotym standardem badania okulistycznego u osób z cukrzycą jest badanie dna oka w lampie szczelinowej przy rozszerzonych źrenicach. Jednak czas oczekiwania na wizytę do lekarza okulisty często jest bardzo wydłużony, co uniemożliwia szybką interwencję w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Wykorzystując nowoczesne technologie i automatyczne analizy danych medycznych, umożliwiona jest szybka ocena ryzyka, jakie stanowią zmiany patologiczne. Badania przesiewowe zaczęto stosować również w badaniu dna oka. W oparciu o wykonane zdjęcia algorytm wykrywa nieprawidłowości, które mogą wskazywać na określone choroby oczu.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.