Wiedza użytkowników okularów korekcyjnych na temat powłok uszlachetniających soczewki okularowe, cz. I

OPTYKA 6/2023

 Wiedza użytkowników okularów korekcyjnych na temat powłok uszlachetniających soczewki okularowe, cz. I

Mgr Bartosz Stefaniak1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2

1Salon Vision Express, Centrum Handlowe Kaszuby w Wejherowie
2Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp

Powłoki uszlachetniające soczewki okularowe poprawiają ich właściwości fizyczne oraz mechaniczne. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów uszlachetnień, które stanowią standard w dzisiejszej optyce okularowej. Spełniają one konkretne funkcje i dzięki temu mogą zaspokoić rozmaite oczekiwania użytkowników okularów, uzależnione w głównej mierze od ich stylu życia. Wraz z upływem lat oraz rozwojem technologii pojawiają się nowe powłoki, a także zmienia się wiedza personelu i klientów salonów optycznych na temat ich dostępności. Dzięki temu zwiększa się możliwość dostosowania produktu do konkretnych potrzeb przyszłego użytkownika okularów.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.