Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. I Objawy miejscowe i ogólne po trzech semestrach nauczania on-line

OPTYKA 5/2022

Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. I
Objawy miejscowe i ogólne po trzech semestrach nauczania on-line

Mgr Agata Ciecierska, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk

Cel

Celem nadrzędnym niniejszej pracy była ocena wpływu edukacji zdalnej podczas pandemii COVID-19 na wzrok studentów. Badanie miało także określić, w jakim stopniu nauczanie on-line wydłużyło czas pracy przed ekranem urządzeń  cyfrowych oraz czy przyczyniło się do wystąpienia niepokojących objawów miejscowych i ogólnych.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.