Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. II Ocena progresji wad refrakcji i przestrzegania zasad higieny podczas pracy przed monitorem urządzeń cyfrowych

OPTYKA 6/2022

Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. II Ocena progresji wad refrakcji i przestrzegania zasad higieny podczas pracy przed monitorem urządzeń cyfrowych

Mgr Agata Ciecierska1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2

1Centrum Optyczno-Okulistyczne Gollus
2Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cel

Celem nadrzędnym niniejszej pracy była ocena wpływu edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 na wzrok studentów. Badanie miało m.in. określić, czy nauczanie on-line miało wpływ na decyzję o sposobie korekcji wady wzroku i czy spowodowało jej progresję oraz czy studenci przestrzegali podstawowych zasad higieny podczas pracy przed monitorem urządzeń cyfrowych.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.