Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. III Użytkowanie soczewek kontaktowych w czasie pandemii

OPTYKA 1/2023

Wpływ nauki zdalnej na narząd wzroku studentów, cz. III Użytkowanie soczewek kontaktowych w czasie pandemii

Mgr Agata Ciecierska1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2

1Centrum Optyczno-Okulistyczne Gollus
2Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cel

Celem nadrzędnym niniejszej pracy była ocena wpływu edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 na wzrok studentów. Badanie miało m.in. określić, czy nauczanie on-line miało wpływ na decyzję użytkowników soczewek kontaktowych dotyczącą sposobu korekcji wady wzroku, czy zmieniło czas stosowania soczewek oraz czy nasiliło objawy miejscowe związane z korzystaniem z soczewek.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.