Wpływ okularów ajurwedyjskich na układ wzrokowy człowieka

OPTYKA 4/2011

Wpływ okularów ajurwedyjskich na układ wzrokowy człowieka

Autorzy
Mgr SZYMON FRĄCKOWIAK, dr ANNA PRZEKORACKA-KRAWCZYK, prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy było zbadanie długotrwałego wpływu okularów ajurwedyjskich na układ wzrokowy człowieka. W szczególności sprawdzono, jaki rodzaj zmian w układzie wzrokowym człowieka wywołują okulary ajurwedyjskie. Do badań i analizy wybrano następujące parametry: ostrość wzroku, stan refrakcji, forię z zakresami wergencji, amplitudę akomodacji, położenie punktu bliskiego oraz odpowiedź akomodacji. Osiem osób, stanowiących próbę badawczą, zostało przebadanych dwukrotnie. Pierwsze badanie miało na celu określenie wartości wyjściowych parametrów. Następnie badani zobowiązali się nosić okulary ajurwedyjskie godzinę dziennie przez sześć tygodni. Powtórne badania wykazały, że użytkowanie okularów ajurwedyjskich nie zmienia refrakcji, amplitudy akomodacji oraz forii do dali. Zmianie ulega natomiast ostrość wzroku, foria do bliży oraz odpowiedź akomodacji.

Abstract
Long-term influence of ayurvedic glasses on human visual system was checked in this research. For eight patients such selected parameters as visual acuity, refraction, phoria and fusional vergence ranges, amplitude of accommodation, near point position and accommodation response were tested during six weeks. During this time, the patients were obliged to wear ayurvedic glasses one hour every day. As it turned out, there has not been a change in refraction, amplitude of accommodation or distance phoria. However, there has been a change in visual acuity, near phoria and accommodation response.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.