Prenumerata dla specjalistów i firm

Formularz zamówienia bezpłatnej prenumeraty dla specjalistów i firm

Zamówienie bezpłatnej rocznej prenumeraty branżowego dwumiesięcznika Gazeta OPTYKA.

  ZAMAWIAM bezpłatną prenumeratę Gazety OPTYKA:

  Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści zamieszczane w Gazecie OPTYKA przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów:

  ADRES do wysyłki prenumeraty:

  Imię i nazwisko*

  Nazwa firmy*

  NIP*

  Ulica i numer*

  Kod pocztowy i miejscowość*

  Województwo*

  Telefon*

  E-mail*

  RODZAJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY:*

  ZAJMOWANE STANOWISKO:*

  WYKONYWANY ZAWÓD:*

  Warunki prenumeraty

  Data*

  Podpis (imię i nazwisko)*

  WARUNKI zamówienia prenumeraty

  1. Gazeta OPTYKA zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z zakresu ochrony wzroku.
  2. Bezpłatną prenumeratę mogą zamówić jedynie specjaliści zajmujący się tematyką ochrony wzroku lub firmy zajmujące się obrotem wyrobami medycznymi.
  3. Zamówienie rocznej prenumeraty możliwe jest poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres mailowy redakcji prenumerata@gazeta-optyka.pl.
  4. Zmianę adresu firmy należy zgłosić (podając stary adres) mailowo do redakcji.
  5. Rezygnacja z prenumeraty w każdej chwili może być zgłoszona pisemnie do redakcji na maila prenumerata@gazeta-optyka.pl.
  6. W przypadku zwrotu prenumeraty i braku kontaktu z osobą zamawiającą zamówienie automatycznie zostaje anulowane.
  7. Adres e-mail redakcji Gazety OPTYKA do obsługi prenumeraty: prenumerata@gazeta-optyka.pl.

  Warunki prenumeraty są dostępne również na stronie internetowej www.gazeta-optyka.pl w zakładce prenumerata.

  MAGMONI Sp. z o.o. – redakcja Gazety OPTYKA
  ul. Walecznych 36 lok. 1, 03-916 Warszawa
  e-mail: prenumerata@gazeta-optyka.pl

  Klauzula RODO

  – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAGMONI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Waszyngtona 20/21, 03-910 Warszawa.
  – Pani/Pana dane osobowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, pobierane są w celu realizacji zamówienia bezpłatnej prenumeraty.
  – Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy, po zakończeniu współpracy przez okres niezbędny do realizacji umowy (okres, przez jaki są świadczone usługi) oraz okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.
  – Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z MAGMONI Sp. z o.o. w ramach obsługi informatycznej oraz realizacji wysyłki prenumeraty.
  – Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.
  – Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  – W celu usunięcia danych i rezygnacji z prenumeraty prosimy o przesłanie takiej prośby na adres: prenumerata@gazeta-optyka.pl
  – W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę MAGMONI Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  – Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail Administratora
  z dopiskiem „Dane osobowe”: prenumerata@gazeta-optyka.pl.


  Nie masz programu do otwarcia pliku pdf? Pobierz Acrobat Reader

  Masz pytania dotyczące prenumeraty? Napisz do redakcji!

  Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.