Liczba zgłoszeń abstraktów na VPO24 pobiła rekord! Number of VPO24 abstract submissions beats record!

Z przyjemnością i dumą informujemy, że do VPO24 zgłoszono ponad 100 abstraktów! Ponadto większość Autorów zadeklarowała (w ankiecie), że będzie im towarzyszyć 1 lub więcej współautorów lub współpracowników. To sprawia, że spodziewamy się 300 lub więcej uczestników w sierpniu we Wrocławiu!

Jesteśmy bardzo wdzięczni społeczności za tę imponującą frekwencję i nie możemy się doczekać, aby zorganizować wspaniałe doświadczenie dla wszystkich.

Na razie utrzymujemy otwarty system nadsyłania abstraktów, ale wszystkie abstrakty nadesłane po terminie (który upłynął 31 maja) zostaną oznaczone jako spóźnione i zostaną zweryfikowane przez Komitet Naukowy w zależności od ich dostępności. Spóźnione zgłoszenia mogą otrzymać prezentację w stylu plakatu, niezależnie od preferencji Autorów dotyczących rodzaju prezentacji.

Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia we Wrocławiu!

We are pleased and proud to announce that more than 100 abstracts have been submitted to VPO24! Furthermore, most of the Authors declared (in the questionnaire) that they will be accompanied by 1 or more co-authors or colleagues. This makes us expect 300 or more attendees this August in Wrocław!

We are very grateful to the community for this impressive turnout and looking forward to organizing a great experience for everyone.

We are keeping the abstracts submission system open for now, but all of the abstracts sent after the deadline (which was May 31st) will be marked as late, and will be revised by the Scientific Committee according to their availability. Late submissions may be assigned a Poster-style presentation regardless of the Authors’ presentation type preference.

Once again thank you and see you in Wrocław!

Gazeta OPTYKA objęła wydarzenie patronatem medialnym

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.