Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki przypomina!

Niedokonanie wpisu może skutkować w przyszłości obowiązkiem ponownego przejścia cyklu edukacyjnego.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.