Optyka 2/2024

Spis treści

moda okularowa

10 Opis najnowszych kolekcji

marketing

30 Miej oko na finanse: płatności w salonach optycznych (Katarzyna Biegalewska)

optyka

32 ABC optyki – urządzenia do wideocentracji (mgr Michał Frączek)

38 Soczewki z drukarki? Druk 3D jako innowacyjne rozwiązanie produkcji soczewek okularowych (Maciej Ciebiera, dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. Ryszard Nakręcki)

optometria

44 Rozwój embrionalny gałki ocznej (mgr Sylwia Jędrzejewska)

48 Przesiewowe badania wzroku dzieci (mgr inż. Kaja Sarota, dr inż. Malwina Geniusz)

66 Lekarze rodzinni chcą zniesienia skierowań do okulisty (wywiad Piotra Wróbla z prof. Markiem Rękasem)

ortoptyka

46 „SpójrzMy dziecku w oczy…”, czyli o widzeniu i odruchach słów kilka (dr n. hum. Maja Urzędowska)

Alfabet Specjalisty Ochrony Wzroku

51 Część XI (mgr Dominika Olkowska)

wiadomości ze Świata Oka

54 Neuromodulacja przewlekłego dyskomfortu i bólu na powierzchni oka. Nocyceptory 2024 (dr n. med. Anna Maria Ambroziak)

optyka – nauka

52 Czy dieta może zmieniać jakość widzenia? Cz. II (mgr inż. Jessika Liguz, dr inż. Agnieszka Jóźwik, Anna Boguta)

okulistyka

62 Podstawowe patologie spojówki, cz. II (dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk, mgr Waldemar Błoch, mgr Paweł Stępniewski,)

nie samą pracą specjalista żyje

68 Poznajmy się bliżej (mgr Dominika Olkowska)

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

70 IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych; Międzynarodowa konferencja naukowa Clinical Optometry Poland 2024

wydarzenia

72 Aktualności z KRIO

74 Międzynarodowe Sypozjum VisPEP 2024 w Warszawie

75 Zapraszamy do Wrocławia na konferencję! (dr hab. inż Magdalena Asejczyk)

76 Informacje Cechu Optyków w Warszawie

78 ULTRAkonferencja 2024 Bausch+Lomb; Polscy okuliści kontra jaskra

80 Konferencja „Dobry wzrok Mazowszan”; Horyzonty optyki w Gdańsku

82 Alcon 2024 Experience Meeting w Warszawie; Produkcja soczewek SEIKO już w Polsce!

aktualności

84 Aktualności optyczne

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.