Optyka 3/2024

Spis treści

moda okularowa

10 Opis najnowszych kolekcji

marketing

24 24 miliony powodów, dlaczego każdy salon optyczny powinien mieć swój profi l na platformie Facebook (Grażyna Zbrzeźniak)

24 Zwiększ satysfakcję klientów i przychody (Tomasz Rynkiewicz)

wiadomości ze Świata Oka

30 Odpowiedzialność, edukacja, empatia i komunikacja
(dr n. med. Anna Maria Ambroziak)

okulistyka

32 Zaburzenia widzenia okiem starożytnych medyków – czego możemy się od nich uczyć? (lic. Patrycja Antonowicz, lic. Oliwia Glinkowska, lic. Anna Janiszewska, dr n. med. Hanna Buczkowska)

40 Podstawowe patologie spojówki, cz. III (dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk, mgr Waldemar Błoch, mgr Paweł Stępniewski)

Alfabet Specjalisty Ochrony Wzroku

37 Część XII (mgr Dominika Olkowska)

optyka – nauka

44 Przyzwyczajenia aplikacyjne specjalistów związane z doborem miękkich soczewek kontaktowych (mgr Łukasz Wroniewski, mgr Tomasz Suliński, dr hab. Jacek Pniewski, prof. UW)

48 Ocena poziomu wiedzy studentów pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej na temat wad wzroku u dzieci oraz ich wpływu na naukę, cz. I (mgr Patrycja Adamczewska, dr med. Małgorzata Seredyka-
-Burduk)

optyka

54 Astygmatyzm i projektowanie soczewek okularowych (dr hab., prof. PWr Marek Zając)

optometria

58 OPTOMETRIA 2024 – behawioralny model widzenia
(mgr Bartosz Szeleżyński, dr n. med. Katarzyna Dubas)

nie samą pracą specjalista żyje

62 Poznajmy się bliżej (mgr Dominika Olkowska)

wydarzenia

66 Sprawozdanie – zebranie european Council of Optometry and Optics (mgr Konrad Abramczuk)

68 Konferencja OPTOMETRIA 2024 – podsumowanie

72 Zapraszamy na XV Ogólnopolski kongres Optyków KRIO do karpacza! (Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna)

74 Aktualności KRIO

76 Sympozjum firmy Rodenstock w Łochowie

78 Visual and Physiological Optics Meeting ponownie we Wrocławiu (dr inż. Izabela Garaszczuk, dr hab. inż. Magdalena Asejczyk, prof. PWr)

80 SpójrzMy w oczy, cz. I (mgr inż. Justyna Chylewska)

82 Podsumowanie działań cechów

aktualności

84 Aktualności optyczne

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.